Styrning via struktur såsom ledningssystem och certifiering är viktigt för att en organisation ska fungera. Men förutsättningen för ett lyckat resultat är också att få upp ögonen för invanda föreställningar och för-givet-tagna normer.

En arbetsplats består ju av människor som ska hantera många och ibland svåra frågor och stundtals agera under osäkra förhållanden. Tillsammans skapar vi en verklighet med en uppsättning av sociala regler och koder. Kultur betyder odling och precis som en växt kan den utvecklas och spira på ett sätt som stödjer verksamheten. Utan omtanke eller omsorg kan den också växa sig stark på ett sätt som inte alls bidrar till en välmående miljö.

Att bygga en kultur och stark värdegrund kräver därför ett medvetet och konsekvent arbete.
Med ökad insikt och medvetenhet kring det gemensamma normsystemet kan vi tillsammans ”normstäda” och frigöra oss från sådant som skapar begränsningar i kreativitet och nytänkande.

Välkommen på vårt frukostmöte den 27 oktober kl 08.30-10 kring kulturens betydelse för ett lyckat resultat.