Vill Du utvecklas som människa och få ut mer av Ditt liv och Dina relationer – personligt och professionellt? På en grundkurs i personlig utveckling får Du möjlighet att öka Din självkännedom i en mindre grupp, 8-14 personer som träffas vid återkommande tillfällen under en längre period.

Kursen vänder sig till Dig som tillsammans med andra i grupp under en längre period:
* vill reflektera över Dig själv, Dina val och hur Du interagerar med omgivningen
* vill fördjupa Din förståelse för vem Du är och vart Du vill
* vill arbeta upplevelsebaserat och få en teoretisk anknytning

Syftet och mål:
Syftet är att ge deltagarna möjlighet till fördjupad personlig utveckling i grupp på gestaltteoretisk grund. Kursen ger också behörighet att söka vidare till Terapeutprogrammet eller Organisationsprogrammet. För Terapeutprogrammet krävs även genomförd Fördjupad personlig utveckling, se www.gestaltakademin.se.

Innehåll och upplägg:
Vi utgår från gestaltteorin, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod. Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga växt. Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Man jobbar t ex med kroppsmedvetenhet, kommunikationsnivåer, polaritet, ansvar, val och gränser.

Startar den 8 mars, Väsby Gård på Ljusterö .

Välkommen att ta kontakt med oss för ytterligare information!