Om oss

Vi arbetar för att skapa medvetenhet, kontakt och dialog i nuet

Warpman Consulting startade 2008. Fokus har hela tiden varit att medverka till förändring och utveckling av individer, grupper och hela organisationer. Vår verksamhetsidé bygger på att skapa förutsättningar för möten och dialog som möjliggör en gemensam utveckling framåt. Vår egen erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete har lett till övertygelsen om att goda relationer är en förutsättning för bästa resultat. Goda relationer startar med människors medvetenhet om sig själva och vilja att ta ansvar i samspelet med andra utifrån sitt uppdrag.

w6

Dela upplevelser i dialog

Vår ambition är att skapa ett här och ett nu som annars ofta saknas i en stressig vardag. Oavsett vilka förändringar som önskas blir de bättre förankrade och mer långsiktiga om de startar just där människor befinner sig. För en grupp handlar det om att hjälpa till att lyfta fram det var och en tänker, känner och behöver men också att skapa utrymme för att vilja lära, lyssna och svara på det som andra förmedlar. Att dela upplevelser kräver dialog snarare än att försöka övertyga varandra om det rätta svaret. Genom ökad kontakt med varandra kan vi få fler perspektiv och infallsvinklar av situationen. Det är vår övertygelse att förändringar kan ske först när alla tankar och känslor i nuet fullt ut har utforskats. Vi menar att redan genom att se och acceptera det som är sker en förändring. Med en gemensam plattform här och nu blir det också möjligt att börja tala om vägen framåt.

 

Självbilden avgör framgången

Vare sig vi jobbar med individ- eller grupputveckling är medvetenhet, dialog och kontakt centrala teman för oss. Både individer och grupper behöver ibland stanna upp och fundera över sin roll och mening. Det är även vår övertygelse att det finns ett starkt samband mellan organisationers produktivitet och hur människor ser på sig själva. Vår självbild påverkar inte bara beteenden och relationer till andra människor. Det har även en stark inverkan på vår livskvalitet, handlingskraft och förmåga till kreativitet.