Frukostmöte ”Kulturens betydelse”

Styrning via struktur såsom ledningssystem och certifiering är viktigt för att en organisation ska fungera. Men förutsättningen för ett lyckat resultat är också att få upp ögonen för invanda föreställningar och för-givet-tagna normer.

En arbetsplats består ju av människor som ska hantera många och ibland svåra frågor och stundtals agera under osäkra förhållanden. Tillsammans skapar […]

2016-05-18|

Grundkurs i personlig utveckling våren 2018

Vill Du utvecklas som människa och få ut mer av Ditt liv och Dina relationer – personligt och professionellt? På en grundkurs i personlig utveckling får Du möjlighet att öka Din självkännedom i en mindre grupp, 8-14 personer som träffas vid återkommande tillfällen under en längre period.

Kursen vänder sig till Dig som tillsammans med andra […]

2016-02-09|

Frukostmöte ”Arbetsglädje och effektivitet”

Vi är varandras arbetsmiljö – atmosfären eller klimatet är en produkt av allt det som sker och hur det sker dvs. av alla de människor som finns i en arbetsgrupp och hur de tänker, känner och handlar. Vi påverkar och påverkas i ett ständigt växelspel mellan varandra och vår omvärld. Alla är därmed delaktiga och […]

2015-04-05|