Anders

Med en bakgrund som yrkesofficer och chef i stora organisationer i näringslivet har Anders en lång erfarenhet av att leda och ansvara för affärsutveckling både i Sverige och internationellt. Anders har tio års erfarenhet som organisationskonsult och arbetar framför allt med ledningsgrupps- och verksamhetsutveckling inom näringslivet. Anders har en MSc in Forestry Engineering med inriktning mot industri och marknad samt examen från den fyraåriga utbildningen i organisation och ledarskap från Gestaltakademin. Han är bl a handledare i Försvarshögskolans ledarskapsmodell för Utvecklande Ledarskap samt certifierad i bl a The inquriy Based Approach och supervision i Relation Change. Anders har även en bakgrund som Lead Auditor för ISO 9001/14001/45001 samt FSC® och PEFC. Genom sin erfarenhet och lyhördhet bidrar Anders med både stöd och utmaning när det gäller större förändringsprocesser och ledarutveckling.

Anders drivkraft är att bidra till chefers ökade förmåga att effektivt driva sin verksamhet tillsammans med sina medarbetare

Länk till CV

Solveig

Solveig har lång erfarenhet av att arbeta med ledarskap och grupputveckling både genom egen chefserfarenhet och som organisationskonsult. Under de tolv år som Solveig arbetat som konsult har uppdragen varierat mellan att leda och facilitera olika förändringsprocesser till att handleda och coacha chefer såväl individuellt som i grupp. Solveig är utbildad personalvetare från Uppsala Universitet och har även examen från den fyraåriga utbildningen i organisation- och ledarskap från Gestaltakademin. Solveig är också utbildad gestaltterapeut och certifierad i en rad olika metoder och verktyg som Försvarshögskolans ledarskapsmodell Utvecklande Ledarskap, The Human Element, IDI och The Inquiry Based Approach.

Solveigs ambition är att skapa stöd och utmaning i mötet med människor och därigenom bidra till ökad medvetenhet och kontakt för bättre resultat både för individ och organisation.

Länk till CV