team6

Anders

Anders är utbildad officer och jägmästare och har en examen från den fyraåriga konsultutbildningen i organisation och ledarskap på Gestaltakademin. Som ansvarig och ledare inom skogsindustrin i nästan 20 år har han främst arbetat med och bedrivit förändringsarbete. Arbetsfältet har täckt hela processen från kund till råvara i både nationell och internationell miljö. Sedan 2011 har han arbetat som organisationskonsult. Uppdragen handlar främst om förändringsledning. Hans drivkraft är potentialen i mötet mellan människor för att både driva och implementera förändring på samma gång. Idag coachar och handleder han chefer samt arbetar som processledare i lednings- och arbetsgrupper för att stödja deras utveckling till ökad dialog och effektivitet. Anders är dessutom kvalificerad som extern revisor för ISO 9001, FSC® och PEFC spårbarhetscertifiering och stödjer organisationer att implementera och underhålla sina ledningssystem.

Länk till CV

team8

Solveig

Solveig har en beteendevetenskaplig utbildning från Uppsala Universitet med inriktning mot kommunikation samt examen i organisation- och ledarskap från Gestaltakademin. Hon är dessutom diplomerad gestaltterapeut. Solveig har lång erfarenhet av Human Resources och har arbetat som personalchef och utvecklare både inom den privata och offentliga sektorn. Hon har även flerårig erfarenhet av att själv vara ledare. Sedan 2007 är hon konsult med fokus på individ- och grupputveckling. Uppdragen varierar från att vara processledare, facilitator och utbildare. Solveig arbetar framför allt med konflikthantering och samarbete, kommunikation och personlig utveckling. Hon handleder och coachar både chefer, medarbetare och arbetsgrupper. Hennes drivkraft är att medverka till förbättrade relationer i organisationer och företag genom att skapa förutsättningar för ökad dialog och ansvarstagande mellan människor. Med ökad medvetenhet hos varje individ om egna beteenden och attityder kan destruktiva mönster vändas till handlingskraft och ökad framgång.

Länk till CV