Våra tjänster

Vi arbetar med utveckling av grupp, ledare och hela verksamheter

Vi faciliterar, utbildar och processleder chefer och medarbetare i utveckling av såväl människor som verksamheter. Med ett helhetsperspektiv utgår vi från det som styr verksamheten – visioner, mål och strategier och fokuserar framför allt på det som driver verksamheten det vill säga organisationens kultur. Oavsett om vi arbetar med en ledningsgrupp, med chefer i ledarutveckling eller medarbetare i grupputveckling har vi den kultur och kontext verksamheten verkar i som utgångspunkt. I samarbete med våra kunder bidrar vi till ökad medvetenhet och skapar goda förhållanden till dialog då den största potentialen för utveckling finns i människor och deras relationer till varandra.

Med de tjänster vi erbjuder våra kunder vill vi bidra till ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det gör vi genom att arbeta för ett mänskligare arbetsliv och lönsammare verksamheter.

Se Våra tjänster under www.ledarskapsakademi.se.