Frukostmöte ”Kulturens betydelse”

Styrning via struktur såsom ledningssystem och certifiering är viktigt för att en organisation ska fungera. Men förutsättningen för ett lyckat resultat är också att få upp ögonen för invanda föreställningar och för-givet-tagna normer.

En arbetsplats består ju av människor som ska hantera många och ibland svåra frågor och stundtals agera under osäkra förhållanden. Tillsammans skapar […]