Inkluderande ledarskap

Hör du till gruppen ledare som vill ligga i framkant och förstå hur begrepp som inkludering, genus, makt, värderingar och normer hänger ihop med ditt ledarskap? Vi genomför under våren ett ledarutvecklings-program med fokus på ett inkluderande förändringsledarskap och företagskultur. Framgången i ledarskapet handlar om förmågan att kunna leda förändringar och hantera motstånd genom konstruktiv dialog med medarbetare.läs mer

Inspirerande försommarfrukost

Den 2 juni bjuder vi in till ett frukostmöte med rubriken ”Konsten att leda kulturförändringar”. Vi kommer att berätta om den ledarutbildning som vi erbjuder under hösten kring inkluderande ledarskap. Vi kommer också berätta hur vi ser på kulturens betydelse för utveckling av människor och verksamheter. Varmt välkommen!läs mer

It takes two to tango

Ett gott samarbete handlar till stor del om kommunikation. Det är en konst som kräver mer än talets gåva. När samarbetet inte fungerar skyller vi gärna på andra – att de inte lyssnar eller förstår. Ofta är det brist på förtroende och öppenhet som skapar låsningar. Om vi istället lär oss att tolka egna reaktioner och tränar oss på att föra goda samtal för att hantera olika intressemotsättningar kan vi frigöra låsta positioner och skapa effektivare samspel.läs mer