Inkluderande ledarskap

Hör Du till gruppen ledare som vill ligga i framkant och förstå hur begrepp som inkludering, genus, makt, värderingar och normer hänger ihop med Ditt ledarskap? Vi genomför processer tillsammans med Dig och Din organisation med fokus på ett inkluderande förändringsledarskap och företagskultur. Framgången i ledarskapet handlar om förmågan att kunna leda förändringar och hantera motstånd genom konstruktiv dialog med medarbetare.läs mer

Grundkurs i personlig utveckling

Vill Du utvecklas som människa och få ut mer av Ditt liv och Dina relationer – personligt och professionellt? På en grundkurs i personlig utveckling får Du möjlighet att öka Din självkännedom i en mindre grupp som träffas vid återkommande tillfällen under en längre period. Kursen genomförs under våren 2017 tillsammans med Gestaltakademin i Skandinavien. läs mer

Finns en knut - finns ett band

Ett gott samarbete handlar till stor del om kommunikation. Det är en konst som kräver mer än talets gåva. När samarbetet inte fungerar skyller vi gärna på andra – att de inte lyssnar eller förstår. Ofta är det brist på förtroende och öppenhet som skapar låsningar. Om vi istället lär oss att tolka egna reaktioner och tränar oss på att föra goda samtal för att hantera olika intressemotsättningar kan vi frigöra låsta positioner och skapa effektivare samspel.läs mer