Att leda kulturförändring

Välkommen på frukostmöte den 27 oktober kl 08.30-10 kring kulturens betydelse för att skapa ett lyckat resultat. Styrning vet vi är viktigt för att en organisation ska fungera. Men att åstadkomma lönsamhet och effektivitet handlar i minst lika hög grad om hur vi gör saker och ting som vad vi gör. I alla grupper uppstår mer eller mindre omedvetna och för-givet-tagna normer och antaganden som påverkar hur vi agerar tillsammans. Förutsättningarna för ett lyckat resultat ökar om vi också har förståelse för kulturens innehåll och uttryck.läs mer

Grundkurs i personlig utveckling

Vill Du utvecklas som människa och få ut mer av Ditt liv och Dina relationer – personligt och professionellt? På en grundkurs i personlig utveckling får Du möjlighet att öka Din självkännedom i en mindre grupp som träffas vid återkommande tillfällen under en längre period. Kursen genomförs under våren 2018 tillsammans med Gestaltakademin i Skandinavien. läs mer

Arbetsglädje och effektivitet

Vad är det som skapar arbetsglädje och vem har ansvaret för att skapa en god arbetsmiljö? Naturligtvis faller ett stort ansvar på ledningen att skapa de rätta förutsättningarna. Men vilket ansvar har var och en? Människors upplevelse av arbetsmiljön är avgörande för såväl den egna livskvalitet som verksamhetens effektivitet. Det är något som inte kan regleras via föreskrifter och lagar. Det är något vi åstadkommer tillsammans. Den 24 november kl 08.30-10.00 är du välkommen på frukostmöte kring arbetsglädje och effektivitet och betydelsen av att kunna samarbeta.läs mer